گفتگوي راديو ندا با زينب دختر زنده ياد علي صارمي

زينب دختر زنده ياد علي صارمي در گفتگو با راديو ندا گفت : » در دادگاه به پدرم گفته بودند كه ما اشتباه كرديم ترا اول انقلاب نكشتيم؛ اما حالا مي كشيم.» وي با تشكر از همه كساني كه با آنها ابراز همدردي كرده اند افزود : » اميد وارم پدرم آخرين [اعدامي] باشد.»

فايل گفتگو به صورت mp3

فايل گفتگو به صورت ram

Advertisements

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان در مقابل سفارت رژيم – لندن

گزارش راديو ندا از آكسيون ايرانيان مقابل سفارت جمهوري اسلامي در لندن در اعتراض به موج اعدام ها ، در گفتگو با پري قدمي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گفتگوي راديو ندا با آزاده فرقاني در مورد وضعيت فريبرز رئيس دانا

خانم آزاده فرقاني در گفتگو با راديو ندا گفت : » من نگران شرايط جسمي رئيس دانا هستم و به هيچ وجه هم كسي پاسخگوي نگراني من تا به امروز نبوده است.»

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا ازآكسيون اعتراضي ايرانيان عليه اعدام – كلن

گزارش راديو ندا ازتظاهرات ايرانيان در شهر كلن آلمان در دفاع از حبيب لطيفي و زندانيان سياسي، در گفتگو با خانم منير فرهودي و آقاي محمد عزيزي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان بر عليه اعدام – گوتنبرگ

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان بر عليه اعدام و حمايت از جان حبيب و زندانيان سياسي در شهر گونتبرگ سوئد در گفتگو با  شيرين و موسي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان در مقابل سفارت رژيم – كپنهاگ

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان درمقابل سفارت جمهوري اسلامي در كپنهاگ دانمارك، در گفتگو با علي آزاد.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان – اسلو

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان در اسلو نروژ در گفتگو با آرش مهدوي.

براي شنيدن گزارش لطفا ً اينجا را كليك كنيد