راديو ندا : آرزوهاي همسر رضا شهابي، كارگر زنداني

خانم ربابه رضايي همسر رضا شهابي،كارگر زنداني، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه » خانواده زندانيان بايد هواي همديگر را داشته باشند» گفت : » آرزو دارم همه زندانيان زودتر آزاد بشوند و همه اسيران به آغوش خانواده برگردند!»

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

Advertisements