راديو ندا: اعتراض به تحريم ها و تهديدات جنگي از سوي حلقه ايراني – اسرائيلي

خانم نرگس ساجدي، از فعالين حلقه ايراني – اسرائيلي بر ضد جنگ، تحريم ها، اشغالگري و سركوب دولتي، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به فشار بسيار زياد تحريم ها روي مردم ايران، گفت : ‹‹ اين تحريم ها تنبيه دسته جمعي مردم ايران است نه فقط فشار آوردن به حكومت ايران؛ و ما آن را بشدت محكوم مي كنيم»

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گفتگوي راديو ندا با دكتر احمد سيف در باره ي كاهش ارزش پول ملي ايران

دكتر احمد سيف ، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به تحريم ها و به گِل نشستن طرح هدفمندي يارانه ها و گسترش فقر، گفت : ‹‹ فاجعه ي اقتصادي ايران خيلي عميق تر از آن چيزيست كه ما به ظاهر مي بينيم ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با پروفسور حميد دباشي در مورد تحريمهاي اقتصادي و تهديدات جنگي

پروفسور حميد دباشي، استاد دانشگاه كلمبيا ، در گفتگو با راديو ندا با بيان اين كه » مسئله هسته اي ايران يك مستمسك  براي غرب است »، گفت : » صدمات و لطمات تحريم هاي اقتصادي دقيقا ً متوجه مردم ماست و كمر مردم ما را مي شكند! »

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورتram

گفتگوي راديو ندا با دكتر سيروس بينا در مورد تحريم ها – قسمت اول

دكتر سيروس بينا ، پژوهشگر و استاد ممتاز دانشگاه مينه سوتا در گفتگو با راديو ندا با بيان اين كه » تحريم ها جنك واقعي است » ، گفت : » تحريم اساساً مثل گر گرفتن آتش است و آتش كه گرفت خشك و تر مي سوزد ! »

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با دكتر فريبرز رئيس دانا در مورد كاهش ارزش ريال و بحران اقتصادي

دكتر فريبرز رئيس دانا درگفتگو با راديو ندا با بيان اينكه درنظام سرمايه داري همه چيز كالاست ، گفت : » ما نياز به احياي يك نظام برنامه ريزي دمكراتيك مبتني بر خواست و اراده مردم داريم! »

فايل صوتي به صورتmp3 

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با فريبرز رئيس دانا در باره خطر جنگ و آثار تحريم ها

دكتر فريبرز رئيس دانا در گفتگو با راديو ندا گفت: » توده مردم از جنگ، از حمله امريكا، از مداخله امريكا و مداخله اسرائيل بيزارند! » او در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد كه » تحريم بانك مركزي ، موضوع سخت و پر مخاطره اي براي اقتصاد ايران است ! »

فايل صوتي به صورتmp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با دكتر سيروس بينا در مورد صنعت نفت و گاز ايران و تحولات جهان

دكتر سيروس بينا، پژوهشگر و استاد ممتاز دانشگاه مينه سوتا، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه » نفت شريان اقتصاد ايران است »، گفت :  » تحريم ها بسيار تيز، بسيار شكننده و بسيار كوبنده بوده است !»  وي درمورد جنبش تسخير وال استريت هم با بيان اينكه » اين يك جنگ طبقاتيست» عنوان كرد: » رود خانه اي راه افتاده است و چهره جهان ديگر جهان سابق نمي شود!»

فايل صوتي به صورتmp3

فايل صوتي به صورت ram