گفتگوي راديو ندا با يكي از شهروندان در ايران در مورد كمبود و گراني دارو

images6يكي از شهروندان در ايران در گفتگو با راديو ندا با اشاره به كمبود و گراني داروها، گفت: ‹‹ تحريم داروها يك جنايت عليه مردم ايران است! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گفتگوي راديو ندا با چند تن از شهروندان تهراني در مورد آلودگي آب تهران

گفتگوي راديو ندا با چند تن از شهروندان ساكن مناطق جنوب تهران در مورد آلودگي آب تهران. يك  خانمي در مورد ميزان آلودگي آب منطقه شهرك وليعصر (جنوب تهران) به راديو ندا گفت : » شير آب را كه باز ميكني زردي آب كاملاً مشخص است.» وي خاطر نشان شد :» در يافت آباد كثيفي آب شبيه لجن است.»

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد