راديوندا: طومار اعتراضي 20 هزار نفري كارگران ايران، در گفتگو با پروين محمدي

خانم پروين محمدي،عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به استقبال كارگران از امضاء طومار اعتراضي و با بيان اينكه اين اعتراض پاياني ندارد، گفت : ‹‹ ما خواهان اين هستيم كه دستمزد را در نيمه دوم سال اضافه كنند.›› 

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

راديو ندا: موفقيت كارگران مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر در حذف شركت هاي پيمانكاري

جعفر عظيم زاده ، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران ، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه خواست حذف شركت هاي پيمانكاري يك خواست سراسري در بين كارگران است، گفت : ‹‹ از اوايل دهه ي هفتاد به اينطرف اين كم سابقه ترين اعتصابي بود كه موفق شد و به پيروزي رسيد.›› او همچنين افزود: ‹‹ تنها چيزي كه مي تواند ضامن پيروزي ها باشد بر پائي تشكل هاي كارگري است.››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي به كشتار كارگران معدن در افريقاي جنوبي

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي به كشتار كارگران معدن لونمين در افريقاي جنوبي در مقابل سفارت اين كشور در سوند، در گفتگو با فرخنده آشنا

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با پروين محمدي در مورد تجمع اعتراضي كارگران صنايع فلزي

خانم پروين محمدي، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به مطالبات كارگران صنايع فلزي ايران و اعتراضات آنها، گفت : ‹‹كارگران با دريافت چك براي وصول بخشي از مطالبات به تجمع اعتراضي خود پايان دادند.››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با پروين محمدي در مورد طومار اعتراضي بيش از 10 هزار كارگر

خانم پروين محمدي ، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به موج شديد نارضايتي در بين كارگران و اظهار اميدواري از گسترش حركت اعتراضي آنها ، گفت :  ‹‹ اعتراضات سراسري مي تواند در عقب نشيني [رژيم] از بعضي سياست هاي موجود تاثير گذار باشد! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از تجمع اعتراضي در حمايت از فعالين كارگري زنداني – لندن

گزارش راديو ندا از تجمع اعتراضي در لندن در حمايت از فعالين كارگري زنداني ، در گفتگو با ايوب رحماني

قايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

رويدادهاي ايران در هفته اي كه گذشت

در هفته ای‌ که گذشت اعتراضات کارگران ایران به سیاست‌ها و قوانین ضدّ کارگری جمهوری اسلامی ابعاد تازه ای‌ بخود گرفت. در روز شنبه ۲۷ خرداد ماه بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای تولیدی پنج استان کشور در نامه ای‌ خطاب به وزیر کار دولت اسلامی به سیاست حذف یارانه‌ها و تاثیرات مخرب این سیاست بر حق کار و معیشت کارگران اعتراض کرده اند. کارگران در نامه خود همچنین به بی‌ نظمی و تعویق در پرداخت دستمزدها و قرار داد‌های سفید امضأ اعتراض کرده و پیشنویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه ضدّ کارگری» خوانده که امنیت شغلی‌ و معیشتی کارگران را هدف قرار داده است. کارگران در این نامه خود که رونوشت آن به خواندن ادامه دهید