گزارش راديو ندا از راهپيمائي بمناسبت 8 مارس، روز جهاني زن – دورتموند

گزارش راديو ندا از راهپيمائي گروههاي بين المللي بمناست 8 مارس ، روز جهاني زن ، در شهر دورتموند آلمان، در گفتگو با خانم فاطمه رضايي از حاميان مادران پارك لاله

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

Advertisements

راديو ندا : گفتگو و شعر خواني سيمين بهبهاني بمناسبت 8 مارس، روز جهاني زن

سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران، در گفتگو با راديو ندا، ضمن تبريك روز جهاني زن ، گفت :

تا زني به زندان است ، روز زن شب تار است

دم مزن ز آزادي ، تا زني گرفتار است

باز كن در زندان ، هرچه زودتر خوشتر

وقت مانده اندك شد ، ظلم رفته بسيار است

فايل صوتي به صورت mp3

 فايل صوتي به صورت ram


گزارش راديو ندا از راهپيمايي زنان بمناسبت 8 مارس، روز جهاني زن – لندن

گزارش راديو ندا از راهپيمائي زنان مليت هاي مختلف در لندن بمناسبت 8 مارس، روز جهاني زن، در گفتگو با پري قدمي. وي در گزارش خود از اين راهپيمايي، ضمن تبريك روز جهاني زن و نثار درود به فرشته شيرازي، زن زحمتكش قلم بدستي كه بجرم نوشتن زنداني شده ، گفت: » وقتي متحد باشيم شكست نمي خوريم! »

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از بزرگداشت روز جهاني زن در كلن

گزارش راديو ندا از بزرگداشت روز جهاني زن در شهر كلن آلمان در گفتگو با خانم منير فرهودي از حاميان مادران پارك لاله.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از برگزاري روز جهاني زن توسط حاميان مادران پارك لاله – دورتموند

گزارش راديو ندا از گردهمايي و آكسيون حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند،در گفتگو با خانم فاطمه رضايي.

براي شنيدن گزارش لطفاًاينجا را كليك كنيد

راديو ندا: پيام و شعر خواني سيمين بهبهاني بمناسبت روز جهاني زن

سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران، درگفتگو با راديو ندا باشعر خواني و نثار درود به زنان، گفت: » اميدوارم زنان بتوانند قوانين ظالمانه را نفي بكنند و زندگي به روي آنها لبخند بزند! »

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از گردهمايي حاميان مادران پارك لاله بمناسبت روز جهاني زن – دورتموند

گزارش راديو ندا از گردهمايي هفتگي حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند بمناسبت روز جهاني زن، در گفتگو با خانم فاطمه رضايي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد