گزارش راديو ندا از مارش ايرانيان در جنبش99%ها در روز اول ماه مه – واشنگتن

گزارش راديو ندا از حضور و مارش ايرانيان در جنبش 99درصدي ها در روز اول ماه مه ، روز جهاني كارگر در شهر واشنگتن آمريكا در گفتگو با دكتر يونس پارسا بناب

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گزارش راديو ندا از حضور ايرانيان در ميدان تقسيم استانبول بمناسبت اول ماه مه !

گزارش راديو ندا از حضور ايرانيان در اول ماه مه، روز جهاني كارگر در استانبول تركيه ، در گفتگو با علي افشاري از كميته حمايت از شاهرخ زماني  و مهدي شمالي يكي از فعالین و شرکت کنندگان در مراسم

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از برگزاري اول ماه مه در شهر بوخوم – آلمان

گزارش راديو ندا از راهپيمائي اول ماه مه ، روز جهاني كارگر در شهر بوخوم آلمان در گفتگو با خانم ندا فرخ از كانون ايران آزاد

 فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از مارش حاميان مادران پارك لاله بمناسبت اول ماه مه !

گزارش راديو ندا از مارش حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند بمناسبت اول ماه مه ، روز جهاني كارگر در گفتگو با خانم فاطمه رضائي

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با دكتر پارسا بناب در مورد فراخوان كارگران اوكلند براي اول ماه مه !

دكتر يونس پارسا بناب در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه شعار اول ماه مه امسال در آمريكا كار و مسكن است ، گفت : ‹‹ جنبش تسخير وال استريت، امواج خروشان رهائي  و بيداريست كه منبعث از بحران بزرگ نظام سرمايه داري است ! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از مارش حاميان مادران پارك لاله در روز جهاني كارگر – دورتموند

گزارش راديو ندا ازمارش خياباني حاميان مادران پارك لاله  بمناسبت روز جهاني كارگر در شهر دورتموند آلمان، در گفتگو با خانم فاطمه رضايي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از تظاهرات حمايتي از كارگران ايران بمناسبت 11 ارديبهشت – لندن

گزارش راديو ندا از تظاهرات ايرانيان در لندن بمناسبت 11 ارديبهشت (اول ماه مه) روز جهاني كارگر در حمايت از كارگران ايران، در گفتگو با ستار رحماني از فعالين كارگري.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد