راديو ندا: ضرورت همبستگي و همياري با مصيبت ديدگان زلزله، درگفتگو با امين حصوري

امين حصوري، فعال سياسي و ژورناليست، در گفتگو با راديو ندا با تاكيد بر ضرورت همبستگي و همياري با مردم آسيب ديده ، گفت : ‹‹ مردم از اين فضا استفاده كنند براي ايجاد هسته هاي مردمي براي كمك رساني، براي خبر رساني، براي جمع آوري كمك و حتي بوجود آوردن هسته هائي براي مشاركت در روند باز سازي ! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گفتگوي راديو ندا با مهرداد مهرپورمحمدي درمورد فجايع زيست محيطي در ايران

مهرداد مهر پور محمدي، كارشناس كشاورزي و فعال زيست محيطي، در گفتگو با راديو ندا بمناسبت 5 ژوئن (16 خرداد) روز جهاني محيط زيست ، با اشاره به فجايع زيست محيطي در ايران ، گفت : ‹‹ حكومت اسلامي مقصر اصلي نابودي محيط زيست در ايران است ! ››

فايل صوتي به صورت mp3


فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با نقي محمودي در مورد صدور احكام حبس و شلاق براي فعالين در تبريز

نقي محمودي ، وكيل دادگستري در گفتگو با راديو ندا با بيان شايع شدن تعرضات جنسي در جمهوري اسلامي، گفت : » زندان ها و بازداشتگاه ها صرف نظر از اينكه محلي براي شكنجه بازداشت شدگان هست، در مواردي محلي براي تعرض و تجاوز جنسي براي بازداشت شدگان نيز هست ! »

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با نقي محمودي در مورد فاجعه خشكاندن درياچه اروميه و وضعيت بازداشت شدگان

نقي محمودي، وكيل دادگستري، در گفتگو با راديو ندا با تعمدي دانستن خشكاندن درياچه اروميه ازسوي رژيم، گفت : » اعتراضات مردم اگر در كوتاه مدت سركوب شود اما چون آتش زير خاكستر شعله خواهد كشيد و دودمان جمهوري اسلامي را بر باد خواهد داد!»

 براي شنيدن گفتگولطفاً اينجا را كليك كنيد