راديو ندا: سروده اي از سيمين بهبهاني به ياد زلزله زدگان آذربايجان

 سروده اي از سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران، به ياد زلزله زدگان آذربايجان، با صداي شاعر

از رنج مردم گنج بردن، جان كسان را كم شمردن

رسميست جانفرسا كه دارند سركردگان سرگرانم

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

‹‹ بي كس تر از باد ›› گزيده شعرهائي با اجراي منوچهر رادين

گزيده هائي از دفتر شعر ‹‹ صميميت هاي غارت شده ›› سروده ي عيدي نعمتي به انتخاب و اجراي منوچهر رادين

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : »شيفت شب» شعري از منوچهر رادين بمناسبت روز جهاني كارگر

شيفت شب ، كاري از منوچهر رادين به مناسبت روز جهاني كارگر با دكلمهء خودشان

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : گفتگو و شعر خواني سيمين بهبهاني بمناسبت 8 مارس، روز جهاني زن

سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران، در گفتگو با راديو ندا، ضمن تبريك روز جهاني زن ، گفت :

تا زني به زندان است ، روز زن شب تار است

دم مزن ز آزادي ، تا زني گرفتار است

باز كن در زندان ، هرچه زودتر خوشتر

وقت مانده اندك شد ، ظلم رفته بسيار است

فايل صوتي به صورت mp3

 فايل صوتي به صورت ram


گفتگوي راديو ندا با سيمين بهبهاني در باره خطر جنگ و خشونت عليه زنان

شعر زيبا و پر مضمون سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران، در محكوميت جنگ، با صداي شاعر در گفتگو با راديو ندا :

زان روز كه عالم را در خون و جنون ديدم

پرهيختن از جنگم، سر لوحه فرهنگ است

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

خارجي، شعر و دكلمه از منوچهر رادين

خارجي، شعري از منوچهر رادين با صداي خودش

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : پيام نوروزي و شعر بهارانه سيمين بهبهاني

سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران در پيام نوروزي خود از راديو ندا :

بهار ِ شاد ِ شورافكن ز قله ها  به  زير آمد

هنوز عشق جان دارد مگو ، مگو كه دير آمد


براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد