گفتگوي راديو ندا با شهروندان اورميه در مورد گراني گاز

گفتگوي راديو ندا با چند تن از شهروندان اورميه در مورد گراني سرسام آور گاز خانگي و اعتراضات مردم.

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گفتگوي راديو ندا با شهروندان كرمانشاهي در مورد گراني گاز

راديو ندا: گفته هاي شنيدني شهروندان كرمانشاهي از گراني قبض گاز، عدم دريافت يارانه ها و مشكلات زندگي.

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با يك شهروند خرم آبادي در مورد يارانه ها و گراني گاز

يك شهروند خرم آبادي در گفتگو با راديو ندا با اشاره به افزايش قيمت گاز خانگي گفت : » من با گرفتن يارانه نقدي مخالفم و معتقدم كه آنرا [بايد] خرج و صرف زير ساخت ها كرد.»

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram