گزارش راديو ندا از گردهمائي حاميان مادران پارك لاله در حمايت از معلمان دربند

گزارش راديو ندا از گردهمائي حاميان مادران پارك لاله در شهر دورتموند آلمان در حمايت از معلمان زنداني، در گفتگو با خانم فاطمه رضائي

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گزارش راديو ندا از برگزاري يادمان جانباختگان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ – دورتموند

گزارش راديو ندا از برگزاري يادمان جانباختگان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ از سوي حاميان مادران پارك لاله در شهر دورتموند آلمان ، در گفتگو با خانم فاطمه رضائي

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از گردهمائي حاميان مادران پارك لاله در حمايت از زندانيان سياسي بيمار !

گزارش راديو ندا از گردهمائي حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند در حمايت از زندانيان سياسي بيمار ، در گفتگو با خانم فاطمه رضائي

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از گردهمائي حاميان مادران پارك لاله در حمايت از زندانيان سياسي

گزارش راديو ندا از گردهمائي حاميان مادران پارك لاله در حمايت از زندانيان سياسي در شهر دورتموند آلمان در گفتگو با خانم فاطمه رضائي

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از مارش حاميان مادران پارك لاله بمناسبت اول ماه مه !

گزارش راديو ندا از مارش حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند بمناسبت اول ماه مه ، روز جهاني كارگر در گفتگو با خانم فاطمه رضائي

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از شركت حاميان مادران پارك لاله در مراسم يادمان مبارزان ضد فاشيست -آلمان

گزارش راديو ندا از شركت حاميان مادران پارك لاله در راهپيمائي و مراسم بزرگداشت يادمان پنجاه و دومين سالگرد كشتار زندانيان سياسي و مبارزان ضد فاشيست  توسط گشتاپو در شهر دورتموند آلمان ،همراه با اعتراض به حكم زندان منصوره بهكيش ، در گفتگو با فاطمه رضائي

براي شنيدن گزارش لطفا ًاينجا را كليك كنيد

راديو ندا : همبستگي » زنان سياهپوش» آلمان با زنان و مادران پارك لاله ايران

اعلام همبستگي » زنان سياهپوش » آلمان در شهر دورتموند با زنان و مادران پارك لاله ايران در گفتگو با خانم فاطمه رضائي از حاميان مادران پارك لاله – مادران صلح دورتموند

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram