آغاز پخش برنامه های راديو ندا بر روی ماهواره

رادیوندا بر روی ماهواره برنامه های خود را به ترتیب زیر برای ایران، خاورمیانه، اروپای غربی پخش میکند.

دوشنبه ها 21.30 تا 22.30 به وقت ایران  برابر با ساعت 19.00 تا 20.00 به وقت اروپای غربی.

جمعه ها ساعت 17.30 تا 18.30 به وقت ایران برابر با ساعت 15.00 تا 16.00 به وقت اروپای غربی.

مشخصات ماهواره: هات برد، سیزده درجه شرقی ، فرکانس ١٢٥٩٦، موقعیت آنتن عمودی، سمیبل ریت ٢٧٥٠٠ اف، ای ، سی، سه بر روی چهار، کانال  جی. بی . تی. اس یک ! به خواندن ادامه دهید

Advertisements