گزارش راديوندا از نمايشگاه كارهاي هنرمند پناهجو براي آزادي نسرين ستوده

Nasrin-Sotoude-1گزارش راديو ندا از نمايشگاه كاريكاتورهاي سياسي هنرمند پناهجو، محمد حسين تهراني، در شهر ووتسبورگ آلمان در حمايت از آزادي نسرين ستوده ؛ در گفتگو با خود هنرمند و دوتن از بازديدكنندگان نمايشگاه

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

راديو ندا: مقاومت پناهجويان در خيابان هاي برلين در مقابل يورش وحشيانه پليس آلمان

آرش دوست حسين، يكي از پناهجويان اعتصابي در برلين، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به هجوم وحشيانه پليس آلمان به چادر پناهجويان اعتصابي در دروازه براندنبورگ برلين، گفت: ‹‹ پناهندگي حق است نه منت! به ما ياد داده اند كه حق را التماس نمي كنند بلكه مي گيرند؛ و ما اين حق را خواهيم گرفت! »

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از راهپيمائي اعتراضي پناهجويان در برلين

گزارش راديو ندا از راهپيمائي اعتراضي پناهجويان در برلين برای از میان برداشتن محدوده  تردد، جلوگیری از اخراج پناهجویان و بستن اردو گاههای موقت پناهجویی، در گفتگو با آرش دوست حسين.

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از راهپيمائي اعتراضي پناهجويان در آلمان

گزارش راديو ندا از راهپيمائي پناهجويان در اعتراض به شرايط بسيار سخت وغير انساني در آلمان، در گفتگو با آرش دوست حسين ، يكي از پناهجويان

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا: پناهجويان اعتصابي كمپ وورتسبورگ به اعتصاب غذاي خود پايان دادند !

آقاي باسط سليماني، يكي از پناهجويان اعتصابي كمپ پناهندگي وورتسبورگ آلمان ، در گفتگو با راديو ندا از پايان اعتصاب غذاي پناهندگان بعد از 17 روز خبر داد. وي خاطر نشان شد كه مسئولين امر قول رسيدگي به خواسته هاي آنها را داده اند ولي تحصن كماكان ادامه دارد !

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

راديو ندا : وضعيت وخيم و اسف بار پناهجويان ايراني در قبرس – قسمت دوم

گفتگوي راديو ندا با محسن عظيمي، پناهجو و فعال حقوق بشر ، در مورد وضعيت وخيم و اسف بار هموطنان پناهجو در قبرس. او با اشاره به بخشي از حقايق تكان دهنده از زندگي پناهجويان ، گفت : » در قبرس پناهجويان را پست تر از حيوان ميدانند! » – قسمت دوم و آخر

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : وضعيت وخيم و اسف بار پناهجويان ايراني در قبرس – قسمت اول

گفتگوي راديو ندا با محسن عظيمي، پناهجو و فعال حقوق بشر، در مورد وضعيت وخيم و اسف بار هموطنان پناهجو در قبرس. او با اشاره به بخشي از حقايق تكان دهنده از زندگي پناهجويان ، گفت : » در قبرس پناهجويان را پست تر از حيوان ميدانند! »

فايل صوتي به صورت mp3

  فايل صوتي به صورت ram