راديو ندا: رضا شهابي را بدون مداوا از بيمارستان به زندان اوين برگرداندند!

images1خانم ربابه رضائي، همسر رضا شهابي، در گفتگو با راديو ندا گفت : ‹‹ رضا شهابى در اعتراض به رفتار بد مامور اعزامش به بيمارستان (هادي كردي)  گفت كه از امروز ( شنبه ۲۵ آذر) اعتصاب دارو و درمان مي كنم! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

گفتگوي راديو ندا با علي نجاتي در مورد پرونده جديد همسرش، شهناز سگوند

علي نجاتي، كارگر اخراجي نيشكر هفت تپه، در گفتگو با راديو ندا بيان كرد كه پليس اطلاعات و امنيت شهرستان شوش شاكي پرونده همسرش، خانم شهناز سگوند، است. وي درخواست كرد كه براي گرفتن وكيل جهت اطلاع از وضعيت پرونده همسرش، او را از نظر مالي ياري كنند.

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از آكسيون براي آزادي فعالين كارگري – واشنگتن

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي در واشنگتن براي آزادي فعالين كارگري و زندانيان سياسي، در گفتگو با سعيد، ماريا و روزبه امامي

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا: پرونده سازي جديد براي علي نجاتي، كارگر اخراجي نيشكر هفت تپه

علي نجاتي، كارگر اخراجي و عضو هيئت مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، در يك گفتگوي صميمانه با راديو ندا با اشاره به پرونده سازي جديد براي وي بخاطر خواندن آهنگ » دايه دايه » و با بيان اينكه: ‹‹ زندگي تلاش و مبارزه است ›› اين آهنگ زيباي لري را به همه ي انسان هاي خوب و شريف و آزاده تقديم كرد.

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا: تبعيد دوباره ي شاهرخ زماني از زندان تبريز !

محمد اشرفي، سخنگوي كميته حمايت از شاهرخ زماني، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به تبعيد شاهرخ زماني از زندان تبريز و فشارهاي شديد براي شكستن مقاومت او، گفت : ‹‹ جان شاهرخ زماني  در خطر است! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا: صحبت ها و درد دلهاي يك كارگر بازنشسته!

يك كارگر بازنشسته در گفتگو با راديو ندا با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت ها و وضعيت نابسامان جامعه، گفت : ‹‹ دود تحريم ها به چشم كل مردم ايران ميرود!››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديوندا: طومار اعتراضي 20 هزار نفري كارگران ايران، در گفتگو با پروين محمدي

خانم پروين محمدي،عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به استقبال كارگران از امضاء طومار اعتراضي و با بيان اينكه اين اعتراض پاياني ندارد، گفت : ‹‹ ما خواهان اين هستيم كه دستمزد را در نيمه دوم سال اضافه كنند.›› 

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram