گفتگوي راديو ندا با سلام رسولي بمناسبت 16 آذر، روز دانشجو

16 آذرگفتگوي راديو ندا با سلام رسولي، دانشجوي دانشگاه بابل، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

راديو ندا : گريه و حرفهاي تكان دهنده دانشجويي كه ناچار به فروش كليه اش است !

گفتگوي راديو ندا با دانشجوي مديريت صنعتي  كه از 8 سالگي با گل فروشي و دستفروشي و كارگري خرج تحصيل خود  را درآورده و بر اثر كار دچار معلوليت جسمي شده است و حالا ناچار به فروش كليه اش است ! وي در اين گفتگوي همراه با بغض و اشك ، گفت : ‹‹ تنها چيزي كه آرامم مي كند كتاب است !››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram