راديو ندا: رضا شهابي را بدون مداوا از بيمارستان به زندان اوين برگرداندند!

images1خانم ربابه رضائي، همسر رضا شهابي، در گفتگو با راديو ندا گفت : ‹‹ رضا شهابى در اعتراض به رفتار بد مامور اعزامش به بيمارستان (هادي كردي)  گفت كه از امروز ( شنبه ۲۵ آذر) اعتصاب دارو و درمان مي كنم! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

راديو ندا: وضعيت رضا شهابي بعد از عمل جراحي، در گفتگو با ربابه رضائي

خانم ربابه رضائي، همسر رضا شهابي، در گفتگو با راديو ندا ضمن قدرداني و تشكر فراوان از زحمات پرسنل بيمارستان، گفت : ‹‹ به اميد آن روزي كه همه پشت هم باشيم! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : اعتصاب غذاي محمد جراحي و تشديد فشار بر شاهرخ زماني در زندان تبريز !

گفتگوي راديو ندا با علي افشاري از كميته حمايت از شاهرخ زماني در مورد وضعيت محمد جراحي و شاهرخ زماني ، كارگران زنداني، در زندان مركزي تبريز

فايل صوتي به صورت mp3 

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : پايان اعتصاب غذاي رضا شهابي در زندان اوين !

خانم ربابه رضائي، همسر رضا شهابي در گفتگو با راديو ندا خبر داد كه رضا شهابي بنا به درخواست هم بندي هايش به اعتصاب غداي پنج روزه خود پايان داد

براي شنيدن گفتگو لطفا ً اينجا را كليك كنيد

گفتگوي راديو ندا با مسعود شفيعي وكيل رضا شهابي، كارگر زنداني

مسعود شفيعي ، وكيل رضا شهابي ، در گفتگو با راديو ندا گفت : » حكم صادره براي موكلم اشد مجازات است و من شخصا ً آن را مناسب حال موكلم نمي بينم » وي خاطرنشان شد كه به حكم صادره اعتراض خواهد كرد !

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد

گفتگوي راديو ندا با پدر بهنام ابراهيم زاده، كارگر زنداني !

پدر بهنام ابراهيم زاده ، كارگر زنداني ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به بيماري و ضرورت درمان بهنام و رضا شهابي ، گفت : ‹‹ ازهمه تقاضا دارم كمك كنند تا بچه هاي ما از زندان آزاد بشوند يا [براي معالجه] به بيمارستان برده شوند ! »

براي شنيدن گفتگو لطفاً اينجا را كليك كنيد