راديو ندا: اعتصاب غذاي نامحدود اسماعيل فتاحي در زندان مركزي تبريز

imagesگفتگوي راديو ندا با خانم فتاحي، خواهر اسماعيل فتاحي، كارگر جوشكار زنداني در زندان مركزي تبريز

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

راديو ندا: نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم؛ در گفتگو با خسرو بوكاني

خسرو بوكاني، زنداني سياسي دهه شصت، در يادمان 24مين سالگرد جانباختگان تابستان خونين 67، در گفتگو با راديو ندا با بيان گوشه ي ديگري از مقاومت زندانيان سياسي در زندانهاي اروميه و تبريز ، گفت: ‹‹ نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم!››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با عزيزي بني طرف در مورد قتل فعالين سياسي عرب در زير شكنجه

يوسف عزيزي بني طرف، دبير كانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران، در گفتگو با راديو ندا، با بيان اينكه : ‹‹ در طي يكسال و نيم گذشته 6 تن از فعالين سياسي خلق عرب در زير شكنجه جان باخته اند ›› ؛ گقت : ‹‹ من هراسم از اين است كه اگر اين سركوب ها، اين كشتارها و فشارهاي فوق العاده كه[ از سوي رژيم] بر خلق هاي غير فارس وارد ميشود اگر منفذي براي حل آنها بوجود نيايد ما با فاجعه هاي بيشتري روبرو بشويم !››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با فرخنده آشنا در مورد تريبونال لندن و ايرج مصداقي

خانم فرخنده آشنا، زنداني سياسي دهه شصت، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه ‹‹ ما مدام مورد داوري و قضاوت مردم قرار داريم ›› گفت : ‹‹ اينها ( گردانندگان ايران تريبونال) در صدد يك فرصت طلبي رذيلانه اي از كشته ها وشكنجه شدگان هستند و اين تضاد دارد با سرمايه ي پر ارزش و گرانقدر نيروهاي چپ انقلابي كه تكيه بر حركت هاي اجتماعي دارند با اعتماد و اعتقاد به مردم ! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با فرخنده آشنا در مورد دادگاه نمادين ‹‹ ايران تريبونال ››

خانم فرخنده آشنا، از زندانيان سياسي دهه شصت ، در گفتگو با راديو ندا با تاكيد بر شرايط حساس كنوني و ضرورت هشياري، گفت : ‹‹ من بسيار نگرانم كه مبادا اين اشك هاي مادران ما، اين رنج دوباره ي  كساني كه از شكنجه صحبت مي كنند، اينها سندي بشه براي امپرياليستها براي [رقم زدن] فرداي ايران ؛ فردائي مثل ليبي ، فردائي مثل عراق . تقاضايم اينه كه بايد هشيار بود! ››

فايل صوتي به صورت mp3  

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي در شهر كلن – آلمان

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان در حمايت از كارگران زنداني در شهر كلن آلمان در گفتگو با ضياء يكي از فعالين كارگري

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گزارش راديو ندا از گردهمائي اعتراضي ايرانيان در پاريس

گزارش راديو ندا از گردهمائي اعتراضي ايرانيان در پاريس در گفتگو با عليرضا نوائي، بهروز فراهاني و عزيز ماملي

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram