نامه فرزادکمانگر, بندی بند اوین به معلمین در بند

نامه فرزادکمانگر, بندی بند اوین به معلمین در بند

برای شنیدن گزارش لطفا اینجا را کلیک کنید.

Advertisements

قطعنامه 10 تشکل کارگری درایران به مناسبت 11 اردیبهشت , روز جهانی کارگر

قطعنامه 10 تشکل کارگری درایران به مناسبت 11 اردیبهشت , روز جهانی کارگر

برای شنیدن گزارش لطفا اینجا را کلیک کنید.

رويداد هاي ايران در هفته اي كه گذشت

در هفته گذشته سرکوب و پیگیرد مخالفان، دگراندیشان و فعالین جنبش های مختلف اعتراضی بی وققه ادامه داشت و

خبرهای متعددی در این حوزه انتشار یافت. براساس آمار تهیه شده از سوی فعالین مدنی تنها در اولین ماه سال جاری حداقل 38879 مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم اسلامی در ایران صورت گرفته است. یک برآورد اماری دیگر نشان می دهد که در سال 88 برای پانصد و هفتاد و پنج زندانی عقیدتی، سی و هشت قرن زندان صادر شده و 39 نفر از همین عده به اعدام محکوم شده اند. به خواندن ادامه دهید

گفتگوی راديو ندا با تنی چند ازشهروندان درایران پیرامون افاضات احمدی نژاد

رادیو ندا پیرامون سخنان احمدی نژاد در مورد اینکه دو بچه کافی هست را قبول ندارد و به بچه هایی که در سال 89 به دنیا می آیند یک میلیون تومان پرداخت خواهد کرد، با تني چند ازشهروندان درایران گفتگویی صورت داده است که در پی می آید. به خواندن ادامه دهید

رويداد های ايران در هفته ای كه گذشت

ادامه بی وقفه سرکوب, پیگرد, بازداشت؛ صدور احکام سنگین قضایی برعلیه دگراندیشان, منتقدان و معترضان, تداوم نارضایتی و اعتراض به وضع موجود، توافق مجلس و دولت بر سر نحوه برچیدن یارانه ها، مشارکت عالی ترین مقامات دولتی و حکومتی در پرونده فساد موسوم به خیابان فاطمی، وخامت وضع اقتصادی کارگران و مزدوحقوق بگیران و ادامه بحران و ورشکستگی واحدهای تولیدی, در هفته ای که گذشت محورهای مهم و اصلی رویدادهای ایران بوده است. به خواندن ادامه دهید

جنبش، رودخانه ای است که هرگز باز نخواهد ایستاد.

نعمت آزرم پرزيدنت انجمن قلم ايران (در تبعيد) در گفتگو با رادیو ندا با اشاره به اينكه » در درگیری ها بر سر آزادی، شعار اول انقلاب ایران، با حكومت اسلامي ، بسياري از اعضای کانون نویسندگان دستگیر و بسياري مثل سعید سلطانپور در خون غلطيدند و عده ای هم در جنگ نابرابر به خارج از كشور پرتاب شدند » گفت: » از آغاز ، کانون نویسندگان ایران بر بنياد  دفاع از آزادی و پس نتیجتاً براي مبارزه با سانسور تشکیل شد. می کوشد، می خواهد و چنین می کند که صدای به ناگزیر خاموش شده یا سرکوب شده آزاديخواهي نويسندگان ما در داخل كشور باشد و این فریاد در گلو گره خورده را بازتاب دهد. بگوید که بر میهن ما چه میگذرد.» به خواندن ادامه دهید

گفتگوی رادیو ندا با احمد پوری درباره تصرف سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند( لاهه)

سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند  توسط تعدادی از دانشجویان وجوانان هلندی وچهار فعال سیاسی ایرانی در همبستگی با مردم ایران تصرف شد.

برای شنیدن گفتگو لطفا اینجا را کلیک کنید.